Werkwijze

Feedback

Luisterlab als feedbackgever op opnames van een consult

Met een camera van Luisterlab neem je een of meer zorggesprekken op*. Samen met mij bekijk je een (deel van een) opname. Jouw vragen zijn daarbij leidend. Met mijn werkwijze help ik je je te verplaatsen in de positie van je patiënt. Zo leer je beter rekening te houden met de impact van jouw bejegening op je patiënt.

Je krijgt hierbij antwoord op vragen zoals:

  • Waar gaat het goed en hoe weet je dat?
  • Wat kan beter? En hoe weet je dat?

* Uiteraard met toestemming van je patiënten.

feedback

De verpleegkundige roept mij (patiënt) uit de wachtkamer voor een vervelend onderzoek. Bij het kleedhokje vraagt ze mij met een geïnteresseerd gezicht: “Heb ik uw naam wel goed uitgesproken?” Het feit dat ze deze kleine moeite neemt betekent veel voor mij. Hiermee geeft ze mij de indruk werkelijk in mij geïnteresseerd te zijn. Bij haar voel ik me in goede handen. Mijn vertrouwen in wat komt groeit.

Simulatie

Luisterlab als jouw simulatiepatiënt en feedbackgever in een oefengesprek

Spelen – feedback – spelen – feedback.

Net zolang totdat jij beschikt over een goed gevulde gereedschapskist met vocabulaire en non-verbaal gedrag: toepasbaar in diverse situaties en helemaal passend bij jou. Jij beschrijft een gesprekssituatie waarmee je moeite hebt en die je wilt oefenen. Ik help je je leerdoelen SMART te formuleren: wat wil je kunnen? Je geeft mij een beschrijving van je patiënt. Aan de hand daarvan neem ik diens rol van je op mij. Samen spelen we het gesprek. Waar de situatie dat vraagt, schakel ik een extra trainingsacteur in.

Intervisie

Luisterlab als begeleider van een intervisiegroep met collega’s (peer review)

Jij en je collega’s dragen gespreksthema’s aan en bepalen de leerdoelen. Als deskundigen zijn jullie uiteraard zelf verantwoordelijk voor de medische aspecten. Mijn bijdrage bestaat eruit dat voldoende ter tafel komt wat het perspectief van je patiënt is en wat dat betekent voor jullie wijze van gespreksvoering. Waar dat een aanvulling is, oefenen we situaties samen. Waar nodig, draag ik extra werkvormen aan.
Als begeleider bewaak ik de sfeer in de groep. Een prettige, open sfeer waarin iedereen bereid is van elkaar te leren.

Je vindt ook antwoord op vragen als:

  • Wat voor soort zorgverlener wil ik zijn?
  • Is de manier waarop ik handel in overeenstemming met hoe ik het wil?
Portfolio