Luisteren is belangrijk voor jou als zorgverlener

Patiënten willen graag dat jij hen ziet als mens en hun tijd en aandacht geeft. Dat er naar ze geluisterd wordt. Luisteren – communicatie in het algemeen – heeft onderhoud nodig. Luisterlab geeft je de ruimte om te oefenen. Om de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan tijdens je studie uit te breiden en te verdiepen.

Luisteren naar je patiënt


Hoe luister jij naar je patiënten? Wat werkt en wat kan beter? Hoe kun je je tijd effectiever inzetten? Wil je daarop reflecteren en oefenen? Aan de hand van video-opnames van je eigen zorggesprekken geef ik opbouwende kritiek vanuit patiëntenperspectief. Ik laat je oefenen, bijvoorbeeld met mij als simulatiepatiënt. Je kunt je gespreksstrategieën uitproberen en aanscherpen.

Luisteren naar jezelf


Het is belangrijk de balans te vinden tussen meeleven met je patiënt en professionele afstand te bewaren. Jij bepaalt wat voor soort zorgverlener je wil zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je emotionele incasseringsvermogen en je geduld, maar ook aan tijdsdruk. Ik help je duidelijker te krijgen waar de grenzen liggen aan jouw bevlogenheid.

“Patiënten willen zich gehoord en gezien weten. Met communicatie hebben artsen een belangrijk instrument in handen. Maar het werkt alléén als het gericht wordt ingezet.”

Jozien Bensing en Julia van Weert (NIVEL) (Medisch Contact 27 april 2016).

“Voor mij is een lastige patiënt een patiënt die zich niet aan mijn advies houdt. Daar zou ik wel beter mee willen leren omgaan”

Harm, reumatoloog

“Waar ik met name erg aan moet wennen en wat mijzelf vaak raakt is niet zo zeer slechtnieuwsgesprekken in goede banen leiden maar meer wat emoties van patiënten en moeilijke situaties met jou persoonlijk doen”

Laurien, ANIOS cardiologie

Een kleine verandering kan tot een grote verbetering leiden

Luisterlab helpt je te ontdekken waar hetm precies in zit. Wat het is dat maakt dat je patiënt zich door jou gezien en gehoord voelt. Luisterlab helpt je met het je eigen maken van een effectieve manier van communiceren.

In zijn spreekkamer ziet mijn arts dat ik een vragenlijstje heb gemaakt. “Ha”, zegt hij vriendelijk, “Ik zie dat u zich goed hebt voorbereid. Fijn!” “Laten we ervoor zorgen dat u – als u naar buiten gaat – ook antwoord hebt op uw vragen.”
Dat de arts mij laat merken geïnteresseerd te zijn in mijn vragen, maakt dat ik voel dat hij naar me luistert. Ik ga met vertrouwen het gesprek in.

Op de website van EACH staat een prachtige gratis e-learning over telefonische consultvoering. Vol praktische tips en leerzame animaties. In het Engels. In overleg met de makers maakte Luisterlab een vertaling van de animaties. Het zijn de woorden die de muziek maken. Kim Wamper liet er haar kritische blik over gaan. Dank, Kim!

Vertaling Communications Skills for Telephone Consultations

Wie kunnen er bij Luisterlab terecht?

Ben jij bijvoorbeeld co-assistent, AIOS, ANIOS, physician assistant, verpleegkundig specialist of fysiotherapeut? Of werk je als huisarts of specialist en wil je ontdekken waar je je consulten nog effectiever kunt voeren en hoe je dat doet?
Dan kun je bij Luisterlab terecht. Luisterlab staat open voor alle zorgverleners voor wie het volgende geldt:

Je hebt regelmatig contact met patiënten en je bent niet helemaal tevreden over jullie gesprekken
Wat je wilt, is terug kunnen kijken op een efficiënt en bevredigend zorggesprek: jij hebt kunnen vragen en zeggen wat je nodig vond. Je patiënt voelde zich door jou gezien en gehoord.
In je opleiding heb je ruimschoots aandacht besteed aan communicatie. Nu heb je behoefte aan voortbouwen op wat je al weet en kunt. Hoe dóe je het eigenlijk in de klinische context? Zijn er misschien verkeerde gewoontes in je gespreksvoering geslopen?
Je wilt opbouwende feedback ontvangen vanuit het perspectief van je patiënt. Ontdekken waarin je goed bent en waarin je beter kunt worden.

Je wilt reflecteren op jouw invulling van de rol van zorgverlener
Hoe ver wil jij gaan in het tonen van je compassie?
Je hebt behoefte aan iemand die je kan begeleiden bij dit proces van reflecteren en uitproberen van nieuw gedrag. Iemand die bovendien buiten de hiërarchie van je werk staat.

 Het College Geneeskundige Specialismen heeft de eisen voor herregistratie van specialisten herzien. Een van de uitgangspunten van het College is: een leven lang leren. Werken met Luisterlab betekent dat je dat uitgangspunt onderschrijft. Luisterlab helpt je ook je doelen voor je Persoonlijk Ontwikkelings Plan scherp te formuleren. Zo kun je doelgericht leren.

 Samen met je patiënt werken aan diens Positieve Gezondheid, vraagt van jou dat je goed kunt luisteren. Luisterlab helpt je daarbij.